LOGÍSTICA INTEGRAL

Amb Maresa Logística disposarà d’un magatzem personal propi dedicat en exclusiva a l’emmagatzematge, administració, gestió i lliurament de les seves mercaderies. Podrà tenir les seves pròpies referències, fulls de comanda i procediments de treball a mida.

Plataformes

Magatzems logístics propis a Madrid, Canàries, Balears, Alacant, Sevilla i Barcelona, entre d’altres ciutats.

Picking, packing i labelling

Preparació de packs, etiquetatge, unitats, lots i caducitat.

Seguiment en temps real.

Situació de les seves comandes des de l’encàrrec al lliurament, disponible en tot moment.

Gestió completa comercial

Estocs, facturació a clients, cobraments, reemborsaments, gestió d’albarans, inventaris en temps real, integració de sistemes i importació de fitxers.

Control de qualitat de mercaderies, tracking i tracing

Logística inversa, gestió de magatzems fifo, lifo, etc.

AVANTATGES