AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Maresa Logística informa que és titular del lloc web.

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Maresa Logística informa de les següents dades. El titular d’aquest lloc web és:

  • Martín e Hijos, S.L.
  • CIF: B35023068
  • C/ Francisco Alonso, 4, 28806 – Alcalá de Henares (Madrid)
  • 902 555 350
  • online@maresalogistica.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús del lloc web de Maresa Logística confereix la condició d’usuari per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Maresa Logística, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Maresa Logística proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per Maresa Logística per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Maresa Logística contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar la lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Maresa Logística no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Maresa Logística declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Maresa Logística no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

Maresa Logística es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Maresa Logística, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), tots titularitat de Maresa Logística. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls aplica tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Maresa Logística.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Maresa Logística. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Maresa Logística.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Maresa Logística, es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgís qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Maresa Logística té el seu domicili social a Las Palmas de Gran Canaria, Espanya

RECURSOS GRÀFICS

Diverses de les imatges i icones d’aquest lloc web han estat obtingudes de:

http://profesionalnet.wordpress.com/2008/03/04/12-botones-web-20-gratis-para-tu-web/
http://www.1stwebdesigner.com/freebies/e-commerce-icons/
http://www.1stwebdesigner.com/css/57-free-image-gallery-slideshow-and-lightbox-solutions/
http://www.freeimages.co.uk/
http://www.imageafter.com/
http://www.conciencia-animal.cl/paginas/stockdefotos.htm
http://www.interdidactica.com/webmasters.php?ref=divisa&ador=text
http://www.htmlhelp.com/es/reference/css/text/#text-indent
http://www.sxc.hu/category/1580
http://dryicons.com/free-icons/preview/coquette-icons-set/
http://www.vistaicons.com/
http://www.veryicon.com/icons/business/
http://office.microsoft.com/es-es/images/
htttp://www.iconarchive.com
http://www.all-free-download.com/
http://www.flaticon.com/artín e