COMPROMÍS RSC

Maresa Logística és una companyia compromesa a créixer de forma sostenible i responsable. Volem desenvolupar un model de negoci que, a més a més de ser responsable i eficient, contribueixi al progrés de la societat i generi valor per a totes les persones i llocs en els quals desenvolupem la nostra activitat

OBJECTIUS

Volem fomentar una gestió ètica basada en les pràctiques de bon govern, complint aquests objectius:

Fomentar el desenvolupament del nostre capital humà i promoure un òptim clima laboral en tots els nostres centres de treball i entre els nostres col·laboradors.

Establir fórmules i promoure accions formatives perquè el nostre equip humà pugui desenvolupar-se professionalment.

Respectar els principis d’igualtat d’oportunitats i diversitat entre els treballadors.

Procurar que tots els nostres centres de treball siguin espais segurs i saludables, implantant sistemes de gestió preventiva en tots els llocs de treball per evitar els accidents laborals.

Vigilar l’estricte compliment dels Drets Humans conforme a les normes internacionals.

Prevenir i minimitzar els possibles impactes mediambientals de la nostra activitat (consum d’energia, aigua, combustibles, etc).

Reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i els sorolls per optimitzar l’ús dels recursos naturals i protegir l’entorn.

Gestionar de forma responsable els residus generats per la nostra activitat, reduir o evitar l’ús de plàstics en els embalatges i evitar contaminar amb aparells elèctrics o lumínics obsolets.