DOCUMENTS DESCARREGABLES

Documents per descarregar d'ús més freqüent en l'enviament de mercaderia.

Expedidor conegut

D'acord amb el PNS (Pla Nacional de Seguretat), per poder expedir mercaderies per via aèria i registrar-se com a expedidor segur s'ha d'emplenar aquesta declaració. Només és necessari emplenar-la la primera vegada que es realitzi un transport aeri amb nosaltres.

Declaració jurada

Per a enviaments de mercaderies sense valor comercial, pot fer una factura o omplir aquesta declaració, que sí que és estrictament necessària per a enviaments d’efectes personals.

Exoneració d'assegurança de mercaderies

Quan es disposi d'una pòlissa d'assegurança pròpia i no es desitgi utilitzar la de la nostra companyia, s’ha de confirmar mitjançant aquest escrit perquè no s’apliqui la prima d'assegurança.

Incoterms

Els incoterms són unes regles internacionals per a la interpretació dels termes comercials fixats per la Cambra de Comerç Internacional. La Paraula INCOTERM ve de la contracció de l'anglès: INternational COmmercial TERMs (Termes de comerç internacional).

Tipus de contenidors marítims

Equivalència pes a volum per agrupatge marítim 1 m3= 333 kg. Les capacitats i els pesos són orientatius i poden estar subjectes a canvis. No tots els tipus de contenidors estan disponibles per les navilieres.

Tipus de contenidors aeris

Disponibles segons els vols, les companyies i el tipus d'aeronau. Caldrà consultar amb la delegació de Maresa Logística corresponent.