Freight Forwarding

El servei que es necessita, amb tràmits àgils i eficients.

Ens encarreguem de reunir, recollir i consolidar embarcaments i distribuir-los actuant com a agents en transbords internacionals i realitzant tots els tràmits necessaris actuant en nom dels nostres clients.

Organitzem l’enviament i el lliurament de la mercaderia de forma rendible, fiable i eficient.